Ubezpieczenie na życie zapewnia finansowe wsparcie, pomoc, opiekę Towarzystwa w krytycznych sytuacjach życiowych. Gdy one nastąpią to Ubezpieczyciel wypłaca świadczenia (pieniądze), pokrywa koszty, a także pośredniczy w organizacji pomocy dla Ubezpieczonego. Najważniejsze dla Ciebie w Twoim Ubezpieczeniu na życie i zdrowie jest to, aby ustalić jakie ma ono spełnić zadanie.